Fijn dat u de tijd en de moeite hebt genomen de Kinderen van Kranenburg te ontmoeten. Wij hebben hun naam genoemd, hun bestaan bevestigd. Zij spelen een onmiskenbare rol in ons leven. Bent u kind aan huis op Kranenburg? Bent u belangstellend naar wat het boek "Kinderen van Kranenburg" u te bieden heeft? Wilt u meewerken aan Kinderen van Kranenburg?

Richt uw hart naar de zon en mail of bel ons:

mailto:jolandavandermeer@planet.nl
t. 0630545403


Het Boek